Opowieść grunwaldzka

Na początku lipca 2010 roku rozpoczęliśmy konserwację obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem.

Zdejmowanie obrazu ze ściany

Równocześnie z pracami konserwatorskimi prowadziliśmy wykłady mające na celu spopularyzowanie tego przedsięwzięcia. Jednakże – co do tego mam pewność – wpis ten wykładem być nie może. Jak wiadomo od 15 lipca br. Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających aż do 20 maja roku przyszłego, a zatem niewykluczone, że przekaz ten dla większości z Państwa będzie jedynym źródłem informacji na temat zagadnień konserwacji obrazu.

Bitwa pod Grunwaldem została okaleczona w czasie II wojny światowej. Ukrywany przed okupantem obraz został przewieziony z Warszawy do Lublina i zakopany na terenie Taborów Miejskich, gdzie przetrwał do 1944 roku (po trzech i pół roku przebywania w takich warunkach płótno przegniło).

Podczas prac usunęliśmy wzmocnienia zastosowane przez konserwatorów zaraz po wojnie. Bez nich nie możemy płótna ani podnieść, ani przemieścić bez narażenia go na rozdarcie lub złamanie. Mogę jednak Państwu obiecać, że w ciągu najbliższego miesiąca obraz zostanie powtórnie wzmocniony nowym płótnem. Zabieg ten, nazywany dublażem, pozwoli na bezpieczne odwrócenie obrazu licem do góry (czyli mówiąc mniej fachowo „farbą do góry”), abyśmy znów mogli podziwiać tę unikatową kompozycję.

Prace konserwatorskie prowadzone na odwrocie obrazu

Cdn.


Piotr Lisowski

Konserwator
Pracownia Konserwacji Malarstwa Sztalugowego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *